Ana Sayfa HAKKIMIZDAVAKFIN MİSYONU

VAKFIN MİSYONU

MİSYONUMUZ
Öğrenim gören Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı veya Afyonkarahisar doğumlu öğrencilere imkanlar dahilinde burs vermek, Eğitim – Öğretim Kurumları açıp İşletmek veya ortak olmak, Vakfın gayesine ulaşabilmesi için gelir kaynaklarını arttırıcı girişimlerde bulunmaktır.
 
VİZYONUMUZ
Öğrenim gören Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı veya Afyonkarahisar doğumlu öğrencilerin; çağın gerektirdiği nitelik ve becerilere sahip, milli ve evrensel değerleri benimsemiş ülke kalkınmasına en fazla katkı sağlayabilecek, donanımla yetişmeleri için gerekli yardımlarda bulunmak ve alanında ülkemizin en seçkin kuruluşları arasında yer almaktır.
 
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Milli ve Evrensel değerlere bağlılık, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, Dürüst ve Güvenilirlik, Açıklık, Gönüllülük, Özveri, Bilimsellik, Tarafsızlık, Her konuda sürekli gelişimle mükemmele ulaşmayı hedeflemek, yaygın katılım ve sorumluluk anlayışıyla yaratıcı takım çalışmasını gerçekleştirmek, Çalışmalarda (Proaktif) olmak, ve öğrencilerin mutluluğuna ve yönlendirilmesine (Motivasyonuna) önem vermek.