Ana Sayfa HAKKIMIZDATARİHÇE

TARİHÇE

Eğitim gören ancak maddi imkanlardan yoksun gençlerimizin daha üst seviyede eğitim yapabilmelerini sağlamak, bilim ve sanat dallarında çalışma ve araştırma yapanlara yardımda bulunmak amacıyla kurucu üyeler Prof.Dr. Nijad Bilge, Orhan Yavuz ve Asım Kocabıyık tarafından      30 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. 1987 yılında yükseköğrenim gören 25 öğrenciye burs verilmiştir.

Anadolu Üniversitesi ile 29 Nisan 1988 tarihinde yapılan protokol çerçevesinde mülkiyeti hazineye ait olan araziye Afyon Meslek Yüksek Okulu Mermercilik Bölümü binası vakıfça yaptırılmış ve üniversiteye teslim edilmiştir.
Mülkiyeti Belediye’ye ait olan Hamidiye mahallesindeki arsa 1988 yılında vakfa satılmış ve satış bedeli üyelik payı olarak vakfa bağışlanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 03 Kasım 1991 tarihli kararıyla vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır.

Daha sonra 13.02.1993 tarihindeki tüzük değişikliği ile vakfın merkezi Afyonkarahisar’a taşınmıştır.
Aynı yıl Dumlupınar Mah.Koçoğlu Apt. Kat:2 adresinde hizmete başlamış, binanın satılması nedeniyle 20 Nisan 2016 tarihinde Afyon Belediye Başkanlığınca tahsis edilen Hamidiye Mah. Milli Birlik cad. No:207’ ye (Türkiye Petrolleri Üstü) taşınmıştır. 22 Kasım 2017 tarihinden itibaren Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası binasında hizmetine devam etmektedir.

Daha önce belediyece vakfa bağışlanan arsa 1997 yılında satılarak bunun satış bedeliyle kolej binasının tamamlanmasında kullanılmıştır.

Türk Eğitim Derneğinin (TED) önderliğinde 1930 yılında kurulan TED Ankara Koleji uygulamasının 10’uncu okulunun kurulması için TED ile 21 Temmuz 1999 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Müteakiben Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun 22 Temmuz 1999 tarihli toplantısında Özel Öğretim Kurumları İktisadi İşletmesi adı altında bir iktisadi işletme açılmasına karar verilmiştir.

Özel Afyon TED İlköğretim ve Lisesi 1999-2000 öğretim yılında açılmış ve 01 Temmuz 2015 tarihine kadar vakıf tarafından işletilmiştir. 2015-2016 öğretim yılından itibaren yine TED Koleji adıyla kiraya verilmiştir.

Vakfın, bağışçılarca vakfedilen Afyonkarahisar il merkezinde iki apartman dairesi, Emirdağ ilçesinde bir arsası ve milli emlak müdürlüğü tarafından 49 yıllığına irtifak hakkı tahsis edilen kamu arazisinin üzerinde kurulu kiracı olarak TED Koleji olarak hizmet veren bir okul binası mevcuttur.